Lisans Öğretim Amaçları

Bölümümüz mezunlarına aşağıdaki Öğretim Amaçlarını kazandırmayı hedeflemektedir:

1) Temel bir kimya eğitiminin sunulması.

2) Alanında yetkin, edindiği bilgileri kullanabilen problem çözmede analitik düşünme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi.

3) Etik değerlerin özümsetilmesi ve toplumsal sorumluluk bilincinin kazandırılması.

4) Kimya biliminin gerekliliği doğrultusunda bilgiye ulaşma ve etkin şekilde klasik ve enstrümantal teknikleri kullanabilme becerisinin artırılması.

5) Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin kazandırılması.